جملات زیبا
 

                                                                                                                                                                24 جمله زیبا و تاثیر گذار! (2)                                                                             

  اعتبار آدم ها به حضورشان نیست به دلهره ای است که در نبودشان درست می کنند

چارلی چاپلی

 

 

دلگیرم از مرغ هایی که دانه خوردنشان پیش ما بود ؛

و حالا برای دیگران تخم می گذارند؛

ولی می دانم روزی؛

بوی کباب شدنشان به مشامم می رسد...!

 

 


شجاع باش. حتی اگر قلباً شجاع نیستی، به آن تظاهر کن.

هیچ کس تفاوتش را نخواهد فهمید.

 

      

 

اگر ما دیگران را در سختیها و گرفتاریها دلداری دهیم، خود نیز آرام می شویم.((آبراهام لینکلن))

 

 

 

تقصير برگ ها نيست ، آدم ها همينند !

نفس می دهی ، لهت می کنند. . .

[ شنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۱ ] [ 21:59 ] [ شکوفه ] [ ]